infart.se

  om infart      kontakt      partner   

Infart.se - stipendium för studenter vid nätuniversitetet

Infart.se - stipendium för studenter vid nätuniversitetet var ett stipendium för studenter som studerade på distans över internet på en kurs från en svensk högskola eller universitet om minst 5p på en termin.
Som distanskurs över internet räknades alla kurser som finns representerade som distanskurs vid nätuniversitetet på studera.nu

Syfte:
Syftet var att hjälpa till med finansiering av de extra utgifter som studierna innebär t.ex. införskaffande av något program, bok, datortillbehör eller övrigt hjälpmedel som är nödvändigt för att klara studierna, eller som avsevärt underlättar genomförandet av den valda distanskursen. Stipendiet delas ut oberoende av övrig finansiering av studierna och kan användas som delfinansiering för investeringar som överstiger utdelat belopp.

Infart.se - stipendium för studier vid nätuniversitetet delades ut mellan 2005-2015

Ansökan:
Ansökningar tas inte emot längre
I ansökan angavs en motivering på max 250 ord varför du önskar detta stipendium.
Några av stipendiaterna och deras motiveringar finns sparade på denna sida.


Exempel på tidigare stipendiater:
Saga Vigre Bohinen fick stipendiet för att läsa tre utbildningar på distans; Unga, sex och internet 7,5 högskolepoäng - Umeå Universitet, Akademiskt skrivande 1 G1N 7,5 högskolepoäng - Högskolan i Skövde och Webbutveckling: Grundkurs 7,5 högskolepoäng - Malmö Högskola
med motiveringen:
Jag har valt att inte ansöka om CSN bidrag till dessa kurser, då jag planerar att påbörja juristutbildningen hösten 2017 när jag är tillbaka i Sverige och väljer därför att prioritera framtida studier. Jag ansöker om detta stipendium för att täcka ungefär hälften av kostnaderna för kurslitteraturen och tillkommande leveransavgifter från Sverige till Japan.
Jag har alltid älskat skolan och jag saknar att studera samt jag vill få en föraning om hur det är att studera på universitetsnivå. Kurserna jag blivit antagen till tror jag kommer hjälpa med att utveckla mig som person och även ge mig förberedande kunskap inför framtiden; både studier och arbetsliv.

Therese Towman fick stipendiet för att läsa psykologi på distans för att i sitt yrke som sjuksköterska få ett djupare kunskap som blir till gagn för hennes patienter. Hennes motivering var:
Jag är även föräldraledig med mitt fjärde barn och har därför inget CSN.
Det hade varit helt underbart att få ett stöd för det man gör. Med en stor familj så är det svårt som det är att få pengarna att räcka till.


Andreas Berg läser på Chalmers till civilingenjör och ska läsa en distanskurs i Halmstad på 7.5 hp som heter "Klimatförändringar".
Hans motivering var:
Det pratas om hur medeltemperaturen på jorden kommer öka med 4 grader inom de närmsta åren och jag tror det är viktigt att få en förståelse till bakgrunden för detta.
Dels för att själv kunna göra skillnad och dels för att kunna informera andra hur man kan göra skillnad. Det är också viktigt kunskap att ha med sig i sitt framtida yrke som civilingenjör.Michalea Söderberg ska läsa kursen miljörörelser och miljöpolitik vid Göteborgs universitet för att kunna kunna slutföra grundkursen i humanekologi. Hennes mål med detta är att bli forskare med ett synsätt som präglas av geografi och humanekologi.

Maria Svensson ska läsa en distanskurs i spanska vid Högskolan Dalarna vid sidan av juridikstudier. Maria skriver att hon har ett intresse för mänskliga rättigheter och önskar vara till nytta för andra individer och samhället och då är språk och juridiken två viktiga redskap.


Belinda Salo Lindbom ska läsa mastersutbildningen "Trädgård, natur och hälsa" vid SLU på distans. Belinda är sedan tidigare socionom och snart färdig naturhälsopedagog och läser nu vid 28 års ålder vidare på Trädgårdens hantverk och design till designer och trädgårdsmästare vid GU för att få den sista pusselbiten i sin kompetensprofil i ämnet trädgård och hälsa. Visionen är att få utveckla den urbana miljön med terapeutiska och pedagogiska trädgårdar och parker. Utbildningen kommer att fodra en hel del utlägg och stipendiet kommer användas för kurslitteratur

Stefan Moberg, 26 bor jag och arbetar i Cali, Colombia. Han studerar internationella relationer och Latinamerikas historia vid Pontificia Universidad Javeriana samt arbetar som volontär vid ett daghem för föräldralösa barn. Han studerar också fulltid på distans vid Göteborg, Kalmar och Halmstad universitet. Målet med utbildning är att erhålla tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta inom hjälparbete, utbildning, mänskliga rättigheter etc., och då med inriktning främst mot Latinamerika, men också andra delar av världen om tillfälle ges. Under hösten läser han kurserna Fred i teori och praktik 15hp och Makt och mångfald i globala perspektiv 15hp vid Göteborgs universitet. Stipendiet kommer användas till inköp och frakt av kurslitteratur.Emma Ström är en 23 årig student bosatt i Göteborg som studerat socialantropologi och Afrikaunskap. Hon har för avsikt att under vårterminen 09 studera två antropologiska distanskurser på 7,5 hp vardera från Lunds Universitet, tillika 15 hp på distans från Göteborgs Universitet. Dessa är "Våld i krig och fred" och "Politisk antropologi" från Lunds Universitet samt "Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål". Syfte är att erhålla en fördjupad kunskap i den antropologiska vetenskapen. Målet är sedan att till HT09 läsa en utbytestermin i Cape Coast, Ghana. Stipendiet kommmer att läggas på införskaffande av kurslitteratur.

Kristina Olofsson-Asplund kommer att läsa en distansutbildning vid Umeå Universitet specialisering bildterapi 45 p. för att kunna hjälpa barn med svårigheter inom förskolan, att att nå och arbeta mer med bild och samarbete barn emellan.


Anna Winnerstam, Göteborg har sedan 4 år arbetat extra på ett korttidsboende med framförallt barn och ungdomar med autism. Hon vill även i framtiden vara yrkesverksam inom detta område och ska till hösten läsa handikappsvetenskap med inriktning autism, halvtid distans.

Pia Tjulander är grundsskollärare med inriktning år 1-7 sv/sva (sva = svenska som andraspråk) och ser ett behov av att lära sig hur man kan göra matematiken rolig och lättillgänglig för eleverna och vill därför läsa en halvdistanskurs "Matematikdidaktik för lärare i grundskolan f-6" vid Linköpings Universitet.


Veronica Malgren, Karlskoga som fortbildare sig inom matematik på distans vid Karlstad universitet och som ska använda pengarna till kurslitteratur (Calculus). Hoppas du får ordning på formlerna.

Jonna Larson, Alingsås som studerar en nätbaserad kurs inom området 'Early childhood Education and Care', och är ett samarbete mellan 6 europeiska länder som syftar till ett vidgat perspektiv på barn och barnomsorg, lek och lärande i Europa. Jonna vill kunna skaffa ett dataprogram för att omvandle talad Engelska till text.


Christina Scheutz Stenmarck ska läsa distanskursen Kreativt skrivande vid Linköpings universitet.
Christina har alltid målat och skrivit vid sidan av sin tidigare yrkesverksamhet som socionom. Nu är hon pensionär och ett målande exempel på att man aldrig blir för gammal för att lära sig nya saker.

Daniel Sahlen ska läsa Statistik för Vetenskapligt Arbete 1 vid Mittuniversitet på distans via Internet för att kompletera pågående doktorandstudier i arkeologi vid University of Glasgow som är fokuserad kring teknologiska och kemiska studier av järnålderskeramik och statistik är i detta arbete ett viktigt redskap.
Daniel skriver att ett stipendium från Infart kommer att vara ett viktigt ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra dessa studier som i praktiken ligger utanför hans primära forskningsfält. Och vi på infart.se är naturligtvis glada för att kunna hjälpa till.Annika Persson skall undervårterminen 2007 läsa andra och sista terminen av Svenska kyrkans grundkurs (halvfart distans) vid Vadstena Folkhögskola. Hon utbildar mig till präst, i vilken Svenska kyrkans grundkurs ingår som obligatorium. Nu återstår bara sista terminen på folkhögskolan vt07 samt det därpå följande sista året på Pastoralinstitutet i Lund. Annika har inte fått studiemedel för alla terminer och ska använda pengarna till kostnader för resorna från Göteborg till den månatliga Vadstena-träffen. Vi önskar lycka till med den återstående kursen och med det framtida yrket.

Rebecka Hjälmarö har påbörjat sitt 4:e år på juristlinjen i Göteborg. Under våren 2006 var hon i Peru och arbetade med barns rättigheter. Där fick hon med egna ögon se hur barn alltför ofta på olika sätt kom i kontakt med brott. Det finns ingen kurs som behandlar barn och brott i göteborg. Därför vill Rebecka läsa Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrät, 10 p, på mittuniversitetet under vårterminen 2007. Rebecka skriver att hon hoppas och tror att hon kommer få nytta av kunskaperna om barn och brott i en framtida karriär som jurist. Det hoppas vi också.


Evelina Mattson ska läsa distanskursen förtagsekonomi A. Vi hoppas att detta kan vara början till en karriär i ett viktigt företag för sverige, eller kanske rentav i en egen verksamhet.

Marika Muller har precis utbildat sig till miljöingenjör i Kristianstad och ska fortsätta med en miljörelaterad magisterupsats samt 15 poäng distanskurser (GIS, Fiskelekologi & ritprogrammet CAD). Ett viktigt kunskapsområde och ett bra initiativ att komplettera kunskaperna efter miljöingenjörsprogrammet. Hon avslutar sin ansökan med orden; "Hjälp mig värna om Miljön!" och naturligtvis vill vi göra det.

Ingela Andersson studerar på programmet Freds & konfliktvetenskap och Internationella Relationer på Malmö högskola och ska under vårterminen göra praktik på Children International i Quito, Ecuador och samtidigt läsa 10 poäng Projektledning på distans vid Högskolan i Kalmar. Ingela är engagerad i Rädda Barnen i Malmö och vill arbeta för frågor som rör barns rättigheter. Vi hoppas att detta bidrag ska underlätta denna strävan.

Julia Olsson har för avsikt att läsa "projekt som arbetsform del II" vid högskolan i Gävle och "arbetsrätt" vid högskolan i Skövde. Julia har redan tidigare klarat av studier vid nätuniversitetet vid sidan av heltidsarbete och vårdnaden av två barn och vi hoppas att stipendiet ska bli en hjälp på vägen till högskoleexamen.

Annah Karlsson från Lund är miljövetare och ska läsa om vindkraft- lokalisering och teknik på Gotlands högskola. Ett väl definerat användande av stipendiet och ett viktigt ämne för en hållbar utveckling bidrar till att stipendiet ges till Annah.

Motivering:
Anna Sunden, Falköping ska sadla om till studie och yrkesvägledare, efter att ha jobbat på ett bokbinderi i 15 år och ådragit sig en arbetsskada. Vi hoppas kunna ge en liten hjälp att att kunna genomföra ett stort steg i livet.


Det första nätstipendiet (vt2005) delades ut till Karin Gomér, Ankarsrum som ska läsa Socialpedagogisk linje på distans mot Vänersborg. Vi önskar lycka till med studierna. Motiveringen lyder:
Stipendiet ges till Karin Gomér, Ankarsrum för ett bra initiativ till vidareutbildning för anpassning till arbetsmarknadens krav och där en nätutbildning kommer till sin rätt.

Infart.se är en länk och nyhetsportal som har funnits på internet sedan 1999 med fokus på användbarhet och informationsinnehåll och har etablerat sig som en knutpunkt för utvalda användbara kvalitetssidor på internet.


För frågor kontakta oss på stipendium@infart.se