infart.se

  om infart      kontakt      partner   Internet Explorer, Firefox
gå in under "verktyg" och välj "internetalternativ eller alternativ". Skriv in adressen i fältet vid "startsida".
Mozilla, Netscape;
Gå in under edit och sedan preferences. Skriv in adressen i adressfältet.
Opera;
Gå in under Navigation och sedan "Set home page"


Du kan också lägga in ett bokmärke. till infart